septiky


Trojkomorové septiky slúži na odstránenie biologického a mechanického znečistenia odpadových splaškových vôd z rodinných domov, rekreačných objektov, menších prevádzok, horských chát, penziónov, atď. S možnosťou dočistenie odpadovej vody v druhom stupni čistenia napr. Zemným filtra.


Septiky - podrobnosti a cenník.
Názov Menovitá veľkosť Počet osôb (EO) Priemer D(mm) Hĺ.komíniky Va(mm) Hĺ.prítoku Vb(mm) Hĺ.odtoku Vc(mm) Hĺ.dosky Vd(mm) Hmotnosť (kg) Cena (€)
JVS-S-S-3 NC 2 1-4 1700 250 445 495 1762 90 652,- € bez DPH
782,- € s DPH
JVS-S-S-4.7 NC 3 5-7 2050 250 445 495 1762 130 776,- € bez DPH
931,- € s DPH
JVS-S-S-6 NC 5 8-10 2050 250 445 495 2262 150 944,- € bez DPH
1133,- € s DPH
JVS-S-S-9 NC 7 11-13 2500 250 445 495 2262 230 1212,- € bez DPH
1454,- € s DPH
Septiky

uloženie septiku

Na štrkopieskové dno sa vykoná betonáž armovaného podkladového betónu s hrúbkou min. 100 mm. Betón musí byť vyrovnaný a bez ostrých výstupkov. Okolo obvodu betónové platne sa dá drenážne potrubie pre odvod vody od septiku. Septik sa usadí na základovú dosku a postupne sa napúšťa vodou a zároveň sa vykonáva betónová kotva pre ukotvenie septiku okolo celého obvodu 10 cm obvodu, po stuhnutí betónu sa obsypávať stierkami pieskom.

Septik sa skladá z jedného kompaktného celoplastového kontajnera z polypropylénu deleného prepážkami na tri komory. V týchto komorách dochádza k usadzovaniu hrubých častíc a sedimentáciu biologického kalu. V tretej komore je inštalované odtokové potrubie, ktorým je predčistená odpadová voda odvádzaná zo septiku.

                

Použitie septikov je vhodné najmä tam, kde produkcia odpadových vôd je nepravidelná a kolísavá.

                

Orientačné hodnoty účinnosti koncentrácie znečistenia splaškových vôd podľa druhu objektov sú uvedené v norme STN 75 64 02. Možnosť použitia je vždy podmienená predchádzajúcim súhlasom referátu ŽP MeU v danom regióne v rámci vodoprávneho konaní.

Výhody septikov

 • Úspora za stočné (kanalizácia) alebo za vyváženie odpadu (nádržky)
 •                 
 • Žiadna elektroinštalácie
 •                 
 • Bezobslužný prevádzka
 •                     
 • Nízka hmotnosť septiku
 •                     
 • dlhá životnosť vďaka kvalitným materiálom
 •                                          
 • Jednoduchá montáž septiku
 •                     
 • Minimalizácia stavebných prác pri osadení
 •                     
 • Možnosť individuálnych rozmerov
 •                     
 • Poradenstvo a servis
 •                     
 • 100% tesnosť

septiky vnútro septiku
X

Tovar sme vložili do košíka

Pokračovať v nákupe K objednávke