Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Upravit možností cookies

Využitie dažďovej vody


Do kanalizácií sa dažďová voda väčšinou vypúšťať nesmie, pretože riedia ostatné splašky a tým sťažujú jej filtráciu v čistiarňach. Väčšina miest a dedín dažďovú kanalizáciu postrádajú, preto vám ponúkame alternatívne riešenie.

Systém pre využitie úžitkovej vody

Priemerná spotreba pitnej vody na osobu je cez 110 litrov denne, ale na približne polovicu činností stačí voda úžitková (dažďová). Medzi hlavné činnosti, kde môžete dažďovú vodu využiť patrí polievanie záhrady, pranie bielizne, wc, upratovanie a mnoho ďalších.

               

Pri veľa činnostiach, ktoré vykonávate, nie je všade potrebná najkvalitnejšie voda. Tam, kde s vodou prichádzame osobne do styku ako napríklad pri varení, pitie, umývanie riadu a telesná hygiena je potrebná voda pitná. Ale pri činnostiach ako pranie, splachovanie na wc, polievanie záhrady a umývanie riadu možno použiť vodu úžitkovú.

               

Popis funkcie našich zariadení pre využitie úžitkovej vody

               

Dažďová voda, ktorá steká odkvapy sa privádza zberným potrubím do zemný filtračnej šachty. Cez filtračné sito filtra prepadá čistá voda, ktorá je následne ešte filtrovaná cez geotextíliu (pre odstránenie najdrobnejších nečistôt) potom sa voda privádza potrubím do nátokového hrdla nádrže. Pri plnej nádrži voda odteká pomocou prepadového hrdla do kanalizácie, alebo do vsakovacieho sytému. Odber vody z nádrže sacím potrubím je zaistený sacie súpravou, ktorá odoberá iba čistú vodu pod hornou hladinou v nádrži. Čerpacie zariadenia (ručné, alebo automatické) - vodáreň je súčasťou automatickej doplňovacie jednotky s riadiacou jednotkou, ktorá v prípade nedostatku dažďovej vody v nádrži prepne pomocou hladinového spínača odoberanie vody z vodovodného radu pri splnení normy STN EN 1717. Z automatickej doplňovacia jednotky je voda potrubím výtlaku dopravovaná na zhodnotenie.

               

Systém pre vsakovanie dažďových vôd.

               

Vsakovacie systém obsahuje vsakovacie boxy, ktoré sa umiestňujú do zeme. Tým sa vytvára obrovské priestory pre dažďovú vodu. Systém bodov sa spája dohromady a môžete, vytvárať ľubovoľné tvary a veľkosť. Celý box je obalený geotextíliou a zasypaný zeminou. Využiteľnosť boxov je takmer 95% ich kapacity.