Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Upravit možností cookies

Systém pre vsakovanie dažďových vôd


Vsakovacej systém obsahuje vsakovacie boxy, ktoré sa umiestňujú do zeme. Tým sa vytvára obrovské priestory pre dažďovú vodu. Systém bodov sa spája dohromady a môžete, vytvárať ľubovoľné tvary a veľkosť. Celý box je obalený geotextíliou a zasypaný zeminou. Využiteľnosť boxov je takmer 95% ich kapacity.

Pred vsakovacími boxy je potrebné mať filtračný šachtu. Filtračné šachtu môžete zakúpiťu nás v eshope

Vsakovacie boxy - podrobnosti a cenník.
Kod Názov Hmotnosť (kg) Cena (€) Ks
RAIN BLOC 300L Blok vsakovací RAIN BLOCK 1200x600x420mm compact 300l 20 88,- € bez DPH
106,- € s DPH
KONEKTOR RAINBLOCK Konektor spojovací pro EcoBlock RAINBLOCK 0.1 1,- € bez DPH
1,- € s DPH
GEOTEX_PES200_50 Geotextilie 200g / m2 POLYESTER (2m x 50bm = 100m2) 10 74,- € bez DPH
89,- € s DPH
vsakovacie boxy

Vsakovacie boxy

Pred vsakovacími boxy je potrebné mať filtračný šachtu Nová technológia systémov rieši problém s nakladaním dažďovej vody v mieste zrážky, čím odľahčuje kanalizačným stokám (možnosť voľby menšieho priemeru kanalizačného potrubia, čo redukuje investičné náklady na stavbu kanalizácie) a znižuje poplatky za odvod dažďových vôd Zvláštne pozemkov. systémy   veľmi šetrnú a ekologickou cestou aktívne napomáhajú udržiavať prirodzený kolobeh vody v prírode, a tým vytvárajú preventívne opatrenia proti vzniku závažných ekologických škôd. používanie systémov a je v zhode s legislatívou krajín EÚ, ktorá uprednostňuje prirodzené vsakovanie a odtekanie dažďových vôd pred ich odvádzaním do kanalizačných sietí

systém vsakovacích boxov

Princip činnosti vsakovacích boxů

Základnou funkciou systémov je likvidácia dažďovej vody zo spevnených plôch, ako sú napr. strechy veľkých priemyselných, obchodných a športových objektov, ale aj strechy rodinných domov, spevnené plochy komunikácií, parkovísk. Oba systémy sa skladajú z tzv. základných akumulačných boxov (500 x 400 x 1000mm pre systém Azura), ktoré sa veľmi jednoducho zostavujú do kompaktného celku "Galérie" téměřneomezenýchrozměrů a tvarů.Tímvznikne dočasný skladovací priestor potrebných rozmerov, ktorý sa obalí geotextíliou (prípadne hydroizolačné fóliou) a umiestni pod povrch. Základný princíp funkcie oboch systémov je rovnaký - čo najrýchlejšie odviesť zrážkovú vodu pod zemský povrch a tam ju s časovým oneskorením buď nechať vsiaknuť do okolitej zeminy alebo vykonať regulovaný odtok dažďovej vody zo systému do dažďovej kanalizácie, prípadne do hlavné retenčné nádrže

Výhody vsakovacích boxov

  • Redukcia odtoku dažďových vôd do kanalizácie. Systémy pre hospodárenie s dažďovou vodou (vsakovanie, retencia) znižujú investičné náklady na výstavbu kanalizácie.
  • Šetrný k životnému prostrediu K vsakovanie dažďových vôd dochádza v mieste zrážky, čím nedochádza k narušeniu prirodzeného kolobehu vody v prírode. Nedochádza k závažným ekologickým haváriám, ako sú napr. lokálne pôdne dehydratácie alebo naopak záplavové stavy
  • Možnosť rozvádzanie zrážkovej vody všetkými smermi
  • Vysoká intenzita vsakovania. Jeden akumulačné box systémuAzura nahrádza až 25m drenážneho potrubia
  • Jednoduchá montáž, nízka hmotnosť akumulačných boxov Jednotlivé akumulačné boxy zasakovacích galéria sa spájajú (V horizontálnom i vertikálnom smere) veľmi jednoducho pomocíspeciálních plastových spojok.
  • Vysoká tuhosť aodolnost proti vonkajšiemu zaťaženiu

Technické udaje akumulačných boxov

technické udaje vsakovacích boxov

Uloženie vsakovacieho systému

Zhotovte výkop požadovanej hĺbky a požadovaných pôdorysných rozmerov. Vyrovnajte dno výkopu a položte min. 200 mm vrstvu lôžka (štrk frakcie 16/32, hrubý piesok, prípadne ďalšie zrnitý materiál podobné bázy bez ostrých hrán). lôžko zarovnajte a zhutněte.Na dno a steny výkopu rozložte geotextíliu. pri úprave veľkosti geotextílie zároveň počítajte aj s rozmerom pre zabalenie hornej plochy galérie. Jej celkové rozmery teda musí byť tak veľké, aby preložené pásy geotextílie boli min. 20 cm cez sebe.Příslušné boxy osaďte konkrétnym príslušenstvom (napr. vstupné - nátoková hrdla) .Proveďte pokládku jednotlivých akumulačných boxov systému - čím vznikne dočasný akumulačný priestor. ku spájanie jednotlivých boxov do vrstiev používajte iba originálnych spojok na tento účel určených (spojky pre spájanie v horizontálnom a vertikálnom smere sú odlišné, rovnako tak sa navzájom líšia spojky pre systém). Pre spojenie dvoch príslušných boxov v horizontálnom smere (vedľa seba) použite na kratšie i na dlhšiu stranu vždy po dvoch kusoch spojovacích elementov (Klipov). Pre spojenie dvoch vrstiev vo vertikálnom smere (nad sebou) použite dva kusy spojovacích elementov (trúbka) .Celý galériu akumulačných boxov zo všetkých strán starostlivo obaľte geotextíliou. Preveďte všetka pripojenie vsakovacieho systému (Kanalizačné potrubie, predradené revízne a čistiace šachty atď.). Výkop zasypte - okolia vsakovacia galéria (z každej strany) opatrite min. 200 mm vrstvou obsypového materiálu (štrk frakcie 16/32, hrubý piesok, prípadne ďalšie zrnitý materiál podobné bázy bez ostrých hrán).

usadenie boxu usadenie boxu 2
X

Tovar sme vložili do košíka

Pokračovať v nákupe K objednávke

Odporúčame

  • 0,- € s DPH
  • 0,- € s DPH
php page co