Vodomerné šachty

Ponúkame vodomerné šachty najvyššej kvality pre zabudovanie vodomerov do zeme. Materiál steny šachty dovoľuje inštaláciu a montáž podľa miestnych podmienok. Vodomerné šachty sú navrhnuté, pre ľahký prístup k vodomeru. < P>

Vodomerná šachta je určená pre osadenie vodomerov a armatúr vodovodných prípojok tak, aby boli ľahko prístupné. Zvary plastové nádržky sú 100% pevnej a tesné (dokazuje osvedčenie o skúške vodotesnosti, ktorý sa vykonáva po zhotovení nádrže). Vodomerné Šachty sú certifikovaný. Pre prívodné potrubie je vo vodomerné šachte osadené hrdlo s otvorom podľa požadovaného Ø potrubia, na želanie zákazníka. Vodomerná šachta sa dá dovybaviť potrebným vodomerom.

Výhody vodoměrné šachty.

 • Vodotesnosť
 • Dlhá životnosť
 • Jednoduchá manipulácia pri transporte
 • Veľmi jednoduchá inštalácia
 • Jednoduché usadenie do výkopu
 • Minimálne obstarávacie náklady

Sortiment vodomerných šácht:

Náš sortiment tvoria vodomerná šachty valcové a hranaté. Zákazníkom ponúkame šachty pre obetónovanie (nesamonosné) a bez obetónovania (samonosné).

Technické informácie o šachte

Vodomerná šachta má valcový, alebo hranatý tvar. Na výber sú s samonosnou, alebo nesamonosnou konštrukcií pre obetónovanie. Šachty sú vodotesná a vyrobená z polypropylénových dosiek s hrúbkou 5 - 8 mm. Veko šachty je možné opatriť zámkom. Komínek má výšku 200 - 300 mm. Poklop spĺňa len požiadavky na celistvosť, nie sú dimenzované na žiadne zaťaženie! Pri záujmov je možné objednať poklop pochôdzný.

Vodomerná šachta Vodomerná šachta hranatá


Súčasťou dodávky vodomerných šácht je:

 • vodomerná šachta
 •                     
 • poklop
 •                     
 • rebrík
 •                     
 • zamykanie
 •                     
 • 2x vstup (podľa potreby)
 •                     
 • vyhlásenie o zhode
 •                     
 • atest o nepriepustnosti
 •                     
 • návod

Nadštandardná výbava Vodomerné šachty:Certifikácia a upozornenia

Podľa nariadenia vlády je certifikácia pre žumpy a nádrže povinná. Certifikáty môže vystaviť iba certifikačný úrad a nemôžu si ich firmy vystavovať samy.

 • Všetky naše výrobky sú certifikované.
 •                     
 • Stavebno technicky osvedčiť.
 •                     
 • Staticky spočítanie konštrukcie.